Tuincreatie

De aanleg van een tuin is een zeer complexe taak. Het is meestal een samenspel van verschillende soorten werkzaamheden, gaande van grondwerken tot bestratingen, aanplantingen, elektriciteitswerken, afsluitingen, enz.
Het is voor ons keer op keer een uitdaging om die verschillende werken op de meest professionele manier uit te voeren. Alle stappen in de creatie van een tuin zijn van even groot belang. Een tuin met een mooi terras en minder geslaagde beplanting zal als geheel geen goede resultaten geven. Vaak is een kleine aanpassing al voldoende om een nieuwe sfeer te creëren.

De allereerste stap naar de aanleg van een tuin of een gedeelte ervan is de opmaak van de nodige offerte. Die offerte volgt meestal op het maken van een schets of ontwerp. Voor eenvoudige aanpassingen is het evenwel goed mogelijk om een offerte te maken zonder ontwerp (bv. alleen de aanleg van een terras of het plaatsen van afsluitingen). Na een bezoek aan uw tuin en de nodige besprekingen bezorgen wij u een zo gedetailleerd mogelijke offerte. Onze offertes worden ook meestal met de klant besproken gezien de vele mogelijke uitvoeringen. 

Wat de opvolging en uitvoering betreft, hechten wij heel veel belang aan de stiptheid ervan. De meeste zaken worden door ons eigen personeel uitgevoerd. Sommige werkzaamheden zullen evenwel worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers, die volgens onze kwaliteitsnormen werken en steeds worden begeleid door onze eigen mensen.